Ođđasat

Buot ođđasat

Sáhttá go bajásgeassin leat menddo dorvvolaš?

Snowflakes buolva lea doaba mii maŋemus jagit lea ožžon hirpmat stuorra internašunála fuomášumi. Muohtačalmmit, dahje ”snowflakes” sáhttá leat dálaáiggi vuohki govvidit mánáid ja nuoraid geat leat hearkkit ja loavkašuvvet álkit (Fretheim 2018). Mearkkaša go “snowflakes” seammá go maid sáhttit dádjat “bummolullu” mánát, ja mo lea dát árbevirolaš sámi bajásgeassima ektui?

Sámi allaskuvlla ávvudanjahki loahpahuvvo seminárain 1989-2089

Dán vahku loahpaha Sámi allaskuvla lágidemiid mat leat leamaš 30 jagi ávvudeami oktavuođas olles 2019:s. Duorastaga ja bearjadaga lea seminára mas fáddá lea geahčadit 30 vássan jagi ja movt Sámi allaskuvla galggašii boahtteáiggis.

Oza giđa oahpuide

Dál lea vejolaš ohcat Sámi allaskuvlla giđa oahpuide. Oahpuide sáhtat ohcat Søknadsweb bokte, deaddil dákko de beasat njuolga dohko.

Studeantaweb láidehus

Studeantaweb lea dehálaš reaidu dutnje studeantaáigodagas, oahpasnuva fal dainna!

 

Studeantawebbas beasat earret eará:

-Oaidnit eksámendieđuid, nu go kandidáhttanummara, eksámenbohtosiid jna. 

Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

konferánsa
25. miessemánu, 11:00 - 27. miessemánu, 11:00

SÁMI OAHPAHUSKONFERÁNSA 2020

Sámi allaskuvla ja Sámediggi Norgga bealde Sámis lágidit gaskariikkalaš oahpahuskonferánsa Sámedi