Ođđasat

Buot ođđasat

Sámi allaskuvlla studeanta lea juo ožžon bargofálaldagaid

Olles Sámis dárbbašit oahppan oahpaheddjiid sihke mánáidgárddiin ja mánáidskuvllain gos leat sámi ja sámegielat mánát.

Dál lea ain vejolaš ohcat Sámi allaskuvlii

Fuobmájit go beare maŋŋit ahte háliidat studeret Sámi allaskuvllas? Dál lea vejolaš ohcat báikkálaš sisaváldima bokte vissis oahpuide.

Dál lea vejoláš ohcat Sámi Ofelažžan

Dála Sámi ofelaččat leat dál loahpahišgoahtán sin doaimmaid ja nu lea fas áigi gávdnat ođđa ofelaččaid. Eli Karianne V. Hætta, Ellen Karen Inga Skum ja Vanja Tørresdal muitalit sis lea leamaš earenoamáš jahki go leat doaimmahan ofelaš bargguid.

Sámi allaskuvla geasuha nuoraid

Sámi allaskuvlla ohcciidlogut ain lassánit. Earenoamážit illudit go dán jagi leat eambbo nuorat ohcan oahpuide.

Dáhpáhusat:

30-jagi ávvodoalut
15. borgemánu, 08:00 - 16:00

Loahpahanseminára Britta Marakatt Labbai gudnin

Dovddus dáiddár Britta Marakatt Labba lea bargan Sámi allaskuvllas 2003 rájes lektorin oasseáigge

30-jagi ávvodoalut
23. borgemánu, 11:30 - 24. borgemánu, 17:15

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Almmolaš doalut
27. borgemánu, 12:00 - 13:00

Oahppojagi almmolaš rahpan

Bures boahtin studeantan Sámi allaskuvlii oahppojagi 2019/2020.