Ođđasat

Buot ođđasat

Searvva allaskuvlastivrii

Dál lea áigi válljet ođđa láhttuid Sámi allaskuvlla stivrii. Dán vuoru galget studeanttat ja gaskaboddosaš fágabargit válljet láhttuid. Studeanttaid gaskkas válljejuvvojit guokte láhttu ja gaskaboddosaš fágabargiid gaskkas okta.

Sámi allaskuvla ja Sámediggi áigot nannet gulahallama ja ovttasbarggu

Sámi allaskuvlla rektoris Laila Susanne Vars lei 16.9.2019 čoahkkin Norgga bealde Sámediggeráđđeláhtuin Mikkel Eskil Mikkelsenin Diehtosiiddas Guovdageainnus.

Sámi allaskuvla lágida Dutkanbeivviid iešguđet sámi guovlluin

Dutkanbeaivvit álget čakčamánu 18. b. ja bistet gitta 29. beaivái. Dán áigodagas lágiduvvojit iešguđetlágan dáhpáhusat miehtá Norgga, ja fáddá dán jagi lea biras gáržžádallan.

Oahpaheaddjeoahppu eamiálbmot perspektiivvas

Sámi Allaskuvllas lea dehálaš ovttasbargu eará eamiálbmotásahusaiguin ovddidit alit oahpahusa ja dutkama.

Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
17. golggotmánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

30-jagi ávvodoalut
31. golggotmánu, 16:15 - 01. skábmamánu, 16:15

Almmolaš Sámi allaskuvlla 30-jagi ávvudeapmi

Eambbo dieđut “Almmolaš Sámi allaskuvlla 30-j

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima