Dáhpáhusat:

30-jagi ávvodoalut
15. borgemánu, 08:00 - 16:00

Loahpahanseminára Britta Marakatt Labbai gudnin

Dovddus dáiddár Britta Marakatt Labba lea bargan Sámi allaskuvllas 2003 rájes lektorin oasseáigge

30-jagi ávvodoalut
23. borgemánu, 11:30 - 24. borgemánu, 17:15

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Almmolaš doalut
27. borgemánu, 12:00 - 13:00

Oahppojagi almmolaš rahpan

Bures boahtin studeantan Sámi allaskuvlii oahppojagi 2019/2020.

Seminára
12. cuoŋománu, 12:00 - 13:00

Lonohallanstudeantavásáhusat Kanádas

Inger-Elle Suoninen lea leamaš lonohallanstudeanta Kanádas. Son galgá muitalit iežas vásáhusaid birra Sáđggadat lanjas.
Dát ovdanbuktin lea oasseeksámen fágas JOU 212 “Bachelorbargu ja lonohallanstudeantavásáhusat” ja lágiduvvo rabas semináran. 

Ávžžuhit studeanttaid ja earáid boahtit guldalit, gažadit ja háleštit suinna.

Bures boahtin buohkaide.