Studeanttaide

Dáppe leat olu dárbbašlaš ja dehálaš dieđut studeanttaide.

Sáhttá leat olu maid galgá muitit go áitto lea álgan skuvlii. Dá lea listtu mii sáhttá du muittuhit dehálaš áššiid birra:

Leatgo muitán?

  1. Ohcat orrunbáikki
  2. Ohcat mánáidgárdesaji
  3. Ohcat loana ja stipeandda
  4. Máksit studeantadivvaga  (rehkega gávnnat StudentWebas go leat vuostáiváldán oahpposaji)
  5. Dohkkehit oahpahusplána/progrešuvdnaplána
  6. Viežžat studeanttakoartta ja ráhkadit geavaheaddjikonto "Studentbevis" appai (dan oažžu maŋŋel go leat máksán studeantadivvaga)
  7. Logget Canvasii (Liŋka, geavahan- ja beassansáni oaččut maila bokte). Fállojuvvo kursen. 

Dás vuolábealde (mielddus) sáhtát viežžat dán gihppaga mas leat dieđut čohkkejuvvon ovtta sadjái:

Filesize: 6275 KB